privacybeleid

Privacyverklaring Goan app

laatst aangepast: september 2020

Om u goed van dienst te kunnen zijn verwerken wij (persoons)gegevens van u. GOAN! neemt uw privacy zeer serieus en behandelt uw persoonlijke gegevens daarom uiterst zorgvuldig. In dit privacy statement leest u hoe wij uw gegevens verwerken en waarvoor wij deze gebruiken.

GOAN! is een applicatie van Qarin B.V. gevestigd aan Spoetnik 10, 3824 MG  in Amersfoort. Qarin B.V. is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens / de Algemene Verordening Gegevens bescherming (AVG).

Met GOAN! kunt u met uw telefoon vanaf uw huidige locatie een reis plannen en tickets kopen die u direct in uw telefoon ontvangt en waarmee u direct kunt reizen.

Voorop staat dat GOAN! zich in alle gevallen houdt aan de eisen van de privacywetgeving. Wij gaan zorgvuldig met uw gegevens om. En dat zullen wij blijven doen, ook als wij voortdurend op zoek zijn naar de beste manier om u zo eenvoudig en snel mogelijk van onze diensten gebruik te kunnen laten maken.

Welke persoonsgegevens verwerken we en waarvoor gebruiken we die gegevens?

Wij verzamelen (persoonlijke) data en informatie van u, welke data wij voor verschillende doelen verwerken.

Persoonlijke gegevens

Wij verzamelen uw voornaam, achternaam, e-mailadres, geboortedatum (optioneel), IP adres en uw telefoonnummer (optioneel) om:

·    geldige vervoersbewijzen uit te geven voor trein, bus, tram, metro ferry en (regio)taxi.

·    u gebruik te kunnen laten maken via de app van deelfietsen en deelsteps

·    betaal- en aankoopbewijzen te versturen

·    u in staat te stellen eventuele restitutieaanvragen bij vervoerders in te kunnen dienen

·    u te herkennen

·    u te voorzien van gebruikssupport

 Locatie data

Wij verzamelen GPS locatie en IP adres van uw mobiele besturingssysteem zodra de app draait op de voorgrond of achtergrond om:

·    uw locatie te bepalen

·    u persoonlijke en op maat gesneden reisadviezen te kunnen geven

Transactie data

Wij verzamelen uw transactie details, zoals datum en tijd waarop u een ticket aanschaft, het in rekening gebrachte bedrag, de afstand die u heeft afgelegd en van waar naar waar u een ticket heeft aangeschaft om:

·    u te voorzien van een betaal- en aankoopbewijs

·    u in staat te stellen in de app betalingen te doen

·    u in de app inzicht te geven in uw reishistorie

·    vervoerders te informeren over de gemaakte reizen en bijbehorende vergoeding

Communicatie

Wij gebruiken uw e-mail adres:

·    u te informeren over app updates en aanpassingen in onze dienst.

·    voor onderzoek ter verbetering van onze dienst.

·    Alleen met uw toestemming: voor het toesturen van nieuwsbrieven en marketingcommunicatie. Uitschrijven van een nieuwsbrief kan altijd. In de nieuwsbrief staat een uitschrijfmogelijkheid waar u op kunt klikken. Ook kunt u uw toestemming intrekken via uw account in de app.

Wij verwerken bovenstaande gegevens op basis van de toestemming die u hiervoor heeft gegeven.

Activiteiten data

Wij houden uw activiteiten in de app bij om:

·    u te kunnen voorzien van gebruikssupport

·    te zien hoe onze dienst werkt, kunnen verbeteren en onderhouden

·    software en operationele problemen op te lossen

·    testen en onderzoek uit te voeren

·    gebruiks- en activiteitentrends te monitoren en te analyseren

 Wij verwerken deze gegevens op basis van een gerechtvaardigd belang.

Juridische basis voor de Verwerking van uw persoonsgegevens

Persoonsgegevens mogen alleen worden verwerkt als daar een juridische basis voor is (een wettelijke grondslag). De grondslag die wij hanteren voor het verwerken van uw persoonsgegevens is uw ondubbelzinnige toestemming (artikel 6 lid 1 sub a AVG). Door bij het registreren bij de GOAN! applicatie actief toestemming te geven aan GOAN! voor het verwerken van uw persoonsgegevens en akkoord te gaan met de algemene voorwaarden, geeft u toestemming voor het verwerken van uw gegevens door GOAN! zoals omschreven in deze privacy policy.

Uiteraard kunt u uw toestemming altijd intrekken, wij ontkoppelen dan uw data en verwijderen uw persoonsgegevens uit onze databases en administratie. Dit recht (op intrekken toestemming) heeft betrekking op toekomstige verwerkingen van uw persoonsgegevens en niet op de reeds door ons verwerkte persoonsgegevens. Zonder de verwerking van uw gegevens kunnen wij onze dienstverlening niet leveren.

 De grondslag die wij hanteren voor het verwerken van uw activiteiten data is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van GOAN!. (artikel 6 lid 1 sub f). Het verwerken van deze gegevens zijn voor ons noodzakelijk voor de werking en verbetering van onze dienst. Deze gegevens verwerken wij op een dusdanig geaggregeerd niveau dat het geringe gevolgen heeft voor de gebruiker.

De grondslag die wij hanteren voor het verstrekken van uw Persoonsgegevens aan de relevante vervoerder is gebaseerd op de uitvoering van overeenkomst. Persoonsgegevens worden voor het maken van een ticket verstrekt aan de relevante vervoerder om de overeenkomst met u uit te kunnen voeren.

Geven wij uw gegevens aan derden?

GOAN! geeft voor het uitgeven van geldige vervoersbewijzen en het afrekenen van vervoersbewijzen uw persoonsgegevens door aan de relevante vervoerders. Hiervoor wordt uw toestemming gevraagd wanneer u GOAN! voor het eerst gebruikt.

 Voor de werking van de app slaat GOAN! uw gegevens op bij een aantal partijen binnen en buiten Europa. Binnen Europa zijn dat Amazon voor de hosting van onze data en twee betalingsserver providers voor de betaling in onze app. Deze partijen hebben een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens in de zin van de Algemene Verordening Gegevens bescherming (AVG).

Passend beschermingsniveau

Buiten Europa is dat Groove voor het afhandelen van supportvragen. Deze partij stelt zich te houden aan de Privacy Shield principles en is aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

Uw persoonsgegevens worden niet aan andere dan hierboven genoemde partijen verstrekt, tenzij een wettelijke verplichting of gerechtelijke uitspraak dat vereist of u specifiek om toestemming is gevraagd.

Cookies

Wij maken op onze website gebruik van verschillende soorten cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op uw apparatuur wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek gebruikt worden om de toegang tot de website voor u gemakkelijker te maken. Bijvoorbeeld door het laden van uw persoonlijke voorkeuren.

Voor het gebruik van een aantal cookies hebben we uw toestemming nodig. Dit kunt u geven bij uw eerste bezoek aan onze website. Kijk voor meer informatie in ons cookiebeleid op onze website.

Als u niet wilt dat wij cookies gebruiken, kunt u in uw browser kiezen voor de optie ‘cookies off’, of uw browserprovider naar de juiste instellingen vragen.

 

Google Analytics

Via onze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken.

In onze app maken we gebruik van Google Firebase, als deel van de “Analytics”-dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe onze gebruikers de app gebruiken. 

Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google stelt zich te houden aan de Privacy Shield principles en is aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.”

 

Worden uw persoonsgegevens bewaard?

Ja, GOAN! bewaart uw gegevens zo lang uw account actief blijft, zodat u altijd inzicht heeft in de via GOAN! gemaakte reizen. Een account is voor ons actief zolang wij hierin activiteiten zien, waaronder opgevraagde planningen en aangekochte tickets. U kunt ons op ieder moment vragen uw gegevens of uw account te verwijderen of anoniem te maken. We bewaren mogelijk nog wel uw financiële gegevens overeenkomstig de fiscale termijn van zeven jaar.

 

Indien uw account gedurende twee jaar inactief is zullen wij uw account, nadat wij u hierover hebben geinformeerd verwijderen en eerdere verkregen gegevens anonimiseren.

Afmelden bij GOAN! kan door een e-mail te sturen naar support@goan.nl. Zodra u zich heeft afgemeld zullen wij niet langer persoonlijke data van u ontvangen en verwijderen wij uw persoonlijke data uit onze databases en administratie of maken ze anoniem.

Wat zijn uw rechten?

Indien u gebruik maakt van de GOAN! app en u wilt gebruik maken van onderstaande rechten dan kunt u een mail sturen naar support@goan.nl. Wij handelen uw aanvraag zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen een maand na ontvangst af.

Inzage in uw gegevens

Als klant heeft u het recht op inzage van uw persoonsgegevens. Dit houdt in dat u kunt opvragen welke persoonsgegevens er van u zijn geregistreerd en voor welke doeleinden deze gegevens worden gebruikt.

Correctie van uw gegevens

Als klant heeft u het recht om uw persoonsgegevens te laten corrigeren, mocht blijken dat onze registratie niet (meer) klopt. Dit geldt ook als de gegevens aangevuld of aangepast moeten worden.

Recht om vergeten te worden

Als klant heeft u het recht om uw persoonsgegevens te laten verwijderen. Dit houdt in dat wij uw persoonsgegevens verwijderen uit onze systemen. Uw gegevens kunnen nog wel geanonimiseerd en/of geaggregeerd zijn verwerkt in diverse managementrapportages.

Recht op bezwaar

Als klant heeft u het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. Wij zullen uw bezwaar, indien dit voorzien is van gegronde onderbouwing, in behandeling nemen en u zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen drie weken antwoorden.

Recht op gegevensoverdracht

Als klant heeft u het recht op overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens. Dit houdt in dat wij uw persoonsgegevens in standaard bestandsformaat beschikbaar kunnen stellen, zodat u deze kunt hergebruiken.

 

Beveiliging van gegevens

Qarin B.V. zal, naar de stand der wetenschap en techniek, passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen nemen om afdoende waarborgen te bieden voor de bewaking en bewaring van de vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid van uw gegevens. Dit geldt tevens voor de daaraan toe te voegen, te onttrekken en/of daarvan af te leiden informatie. Zowel input als output zullen door Qarin B.V. worden beveiligd tegen verlies, diefstal of tegen enige onrechtmatige en/of ongeautoriseerde vorm van verwerking. 

Heeft u vragen?

Heeft u naar aanleiding van deze informatie nog specifieke vragen of opmerkingen over ons privacybeleid, dan kunt u contact opnemen via support@goan.nl. Hier kunt u ook terecht met vragen over inzage, correctie, vergetelheid, bezwaar, verwijdering en overdracht van uw gegevens. U kunt zich bij klachten over de verwerking van uw persoonsgegevens, wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens. Wij vinden het fijn als u deze bij ons meldt, dan kunnen wij er direct actie op ondernemen.

Wijzigingen

Onze dienst is continue in ontwikkeling, waardoor de manier waarop wij persoonsgegevens verwerken, als ook welke en hoeveel gegevens wij verwerken kan wijzigen. Wij behouden ons daarom het recht voor om dit privacy statement aan te passen. Om te zien of er een wijziging heeft plaatsgevonden is ons privacy statement boven in altijd voorzien van de laatste datum waarop is gewijzigd. Indien noodzakelijk zullen wij u actief informeren over een wijziging.